Gällande Söndags Repriserna

Vi Har haft stora problem med mjukvara som hanterar inspelningen. Men jobbar på en lösning . Så nästa torsdag skall detta vara åtgärdat

2016 !

Jan & Feb  Kommer det att jobbat lite mera med  Nperadio.se Några nya programpunkter kommer att läggas till. Ny App har kommit redan. nperadio kd , finns för både Iphone & Android. Denna kommer ha […]